• Vi ser att golfbilsåkandet inte sköts på ett bra sätt. Bland annat har vi sett slirspår upp för hela backen på 2:an trots en hänvisningsskylt som man har passerat med en meter. Allmänt så kör man alldeles för nära tee och green vilket skapar slitage. Som vanligt är det så att ser vi ingen förbättring så måste åtgärder vidtas. Håll er i ruffarna så långt det går, snurra inte runt med bilen och leta boll. Kör ej på uppenbart svaga områden såsom bar jord.
    Vi vill helst inte ha avspärrningar överallt för det ser inte så roligt ut. Använd ert sunda förnuft vid golfbilsåkandet.
  • Det är många som inte lagar sitt nedslagsmärke på greenen! Se det som en triumf att laga sitt nedlagsmärke då det bevisar att bollen landade på greenen.
  • Lägg tillbaka uppslagen torv. Använd våra papperskorgar, hjälp till att hålla snyggt på VÅRAN anläggning.
  • För den/de som avreagerat sig och slagit med klubban på teemarkering så det har blivit bucklor: dessa är ganska dyra och vi ber er sluta med detta omgående. Den som känner sig skyldig till detta kan gärna uppsöka kansliet för att ordna upp detta.

Hälsningar,
Lars Andersson
Banchef