Stickluftningen som gjordes i början av v 28 påverkade inte spelet nämnvärt men gjorde mycket nytta för greenerna så att de kan behålla fin kvalitet resten av säsongen.
På måndag den 16/7 så planeras det för sanddressning av greener. Sanden fördelas så pass fint att det inte påverkar rullen negativt utan snarare tvärtom. Vi kan förvänta oss en stimp upp emot 11 efter dressningen.

Vi kommer från och med v 29 börja med flaggplaceringsschema. På hål 13 och 14 kan det dock förekomma variationer som avviker från schemat.
Vi kommer också från och med nästa vecka att lägga upp stimpvärdet på tv skärmen i receptionen.

Vi har en fortsatt dialog med kommunen angående de begränsningar som de ålagt oss vad gäller vattenuttaget. Vi får för tillfället ta ut 1/3 av det normala vilket begränsar oss till att bevattna greener och tees.

Lars Andersson
Banchef