Måndag morgon har greenerna vertikalskurits, sanddressats samt välts.
För övrigt gäller fortfarande att det är väldigt torrt på banan. Tänk på brandrisken!
Fr o m nu går vi över till hektometertees!
Nu kan du lättare välja tee utifrån din dagsform och tänka längd istället för färg.
Vit=58, Gul= 55, Blå=51, Röd=47 (Orange=42, kommande på sloopen).
Teemarkeringar och scorekort är uppdaterade. På slopetabellerna anges hektometer istället för färg.
Skyltar vid respektive tee kommer inom kort.