Höstarbeten kommer inledas på golfbanan fr o m den 8/10. Turordningen för arbeten är greener, tees och sedan fairways. Om arbete pågår på det hålet ni spelar ber vi er att spela mot provisorisk flagg alternativt plocka upp bollen och gå till nästa hål. Detta för att banarbetarna inte har möjlighet att avbryta vissa moment som görs och då behöver vi säkerställa att ingen blir träffad av golfboll.
Greenerna kommer att vara öppna som vanligt när dessa arbeten är utförda.
Inom kort kommer det bli aktuellt med golfbilsförbud när banan blir allt mer höstblöt. Detta meddelas på såväl hemsida som anslag i klubbhus.

Hälsningar
Lars Andersson
Banchef